Skip to main content

Wersja ostateczna: Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd

Final Pronouncement: Objectivity of Engagement Quality Reviewer and Other Appropriate Reviewers
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
IESBA
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Polish
All available Translation:
Image
Final Pronouncement: Objectivity of Engagement Quality Reviewer and Other Appropriate Reviewers
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.