Skip to main content

Izmjene i dopune Dijela 4B. Kodeksa za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen)

Final Pronouncement: Alignment of Part 4B of the Code to ISAE 3000 (Revised)
Translated by:

Croatian Audit Chamber

Status: 
Completed
IESBA
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Croatian
All available Translation:
Image
Final Pronouncement_Part 4B_Code to ISAE 3000 (R)_Croatian_Secure.pdf
Final Pronouncement: Alignment of Part 4B of the Code to ISAE 3000 (Revised)
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.