Skip to main content

etického kodexu pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) v českém jazyce

International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (the Code)
Translated by: Chamber of Auditors of the Czech Republic
Status: 
Completed
IESBA
| Handbooks, Standards, and Pronouncements
Czech
View Original English Version: Final Pronouncement - The Restructured Code
All available Translation:
In progress Translation:
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.